Việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác, chẳng hạn như pixel hoặc bộ nhớ cục bộ, để giúp cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn. Dưới đây là một số cách mà các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web khác nhau, SMS, API, thông báo qua email, ứng dụng, nút, tiện ích và quảng cáo, sử dụng các công nghệ này: để đăng nhập bạn vào LeaderPhan và Periscope, lưu tùy chọn của bạn, cá nhân hóa nội dung bạn thấy, bảo vệ khỏi spam và lạm dụng, đồng thời hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp hơn.

Dưới đây, chúng tôi giải thích cách LeaderPhan, các đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác sử dụng các công nghệ này, cài đặt quyền riêng tư của bạn và các tùy chọn khác mà bạn có.

Cookie, pixel và bộ nhớ cục bộ là gì?

Cookie là các tệp nhỏ mà các trang web đặt trên máy tính của bạn khi bạn duyệt web. Giống như nhiều trang web, LeaderPhan, Periscope và các dịch vụ khác của chúng tôi sử dụng cookie để khám phá cách mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi và làm cho chúng hoạt động tốt hơn.

Pixel là một lượng nhỏ mã trên trang web hoặc trong thông báo qua email. Như nhiều dịch vụ khác, chúng tôi sử dụng pixel để tìm hiểu xem bạn đã tương tác với nội dung web hoặc email nhất định hay chưa. Điều này giúp chúng tôi đo lường và cải thiện dịch vụ của mình cũng như cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Bộ nhớ cục bộ là công nghệ tiêu chuẩn ngành cho phép một trang web hoặc ứng dụng lưu trữ thông tin cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng bộ nhớ cục bộ để tùy chỉnh những gì chúng tôi hiển thị cho bạn dựa trên các tương tác trước đây của bạn với các dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao dịch vụ của chúng tôi sử dụng những công nghệ này?

Các dịch vụ của chúng tôi sử dụng các công nghệ này để cung cấp, đo lường và cải thiện dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Những cách sử dụng này thường thuộc một trong các loại sau:

 • Xác thực và bảo mật:
  • Để đăng nhập bạn vào LeaderPhan và Periscope.
  • Để bảo vệ an ninh của bạn.
  • Để cho phép bạn xem nội dung với phân phối hạn chế.
  • Để giúp chúng tôi phát hiện và chống lại thư rác, lạm dụng và các hoạt động khác vi phạm Quy tắc LeaderPhan  và Nguyên tắc cộng đồng của Periscope .
  • Ví dụ: các công nghệ này giúp xác thực quyền truy cập của bạn vào LeaderPhan và Periscope, đồng thời ngăn các bên không được phép truy cập vào tài khoản của bạn. Họ cũng cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn nội dung phù hợp thông qua các dịch vụ của chúng tôi.
 • Sở thích:
  • Để ghi nhớ thông tin về trình duyệt và sở thích của bạn.
  • Ví dụ: cookie giúp chúng tôi ghi nhớ ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc quốc gia bạn đang ở. Sau đó, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung LeaderPhan và Periscope bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn mà không cần phải hỏi bạn mỗi lần bạn truy cập LeaderPhan hoặc Periscope. Trên LeaderPhan, chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh nội dung dựa trên quốc gia của bạn, chẳng hạn như hiển thị cho bạn những chủ đề đang thịnh hành gần bạn hoặc giữ lại một số nội dung nhất định theo luật địa phương hiện hành. Tìm hiểu thêm về xu hướng và nội dung bị giữ lại của quốc gia .
 • Phân tích và nghiên cứu:
  • Để giúp chúng tôi cải thiện và hiểu cách mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các nút và tiện ích Twitter cũng như Quảng cáo LeaderPhan.
  • Ví dụ: cookie giúp chúng tôi kiểm tra các phiên bản khác nhau của dịch vụ để xem người dùng thích nội dung hoặc tính năng cụ thể nào. Chúng tôi cũng có thể tối ưu hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên LeaderPhan và Periscope bằng cách sử dụng cookie để xem cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như khi nào và tần suất bạn sử dụng chúng cũng như những liên kết bạn nhấp vào. Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics để hỗ trợ chúng tôi trong việc này. Tìm hiểu thêm về các cookie mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Google Analytics. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để đếm số lượng người dùng đã xem một dòng thời gian hoặc LeaderPhan được nhúng cụ thể. Tìm hiểu thêm về cookie phân tích được sử dụng bởi LeaderPhan cho các tiện ích con Trang web.
 • Nội dung được cá nhân hóa:
  • Để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi với nội dung phù hợp hơn, như các xu hướng, câu chuyện, quảng cáo và đề xuất phù hợp để mọi người làm theo.
  • Ví dụ: bộ nhớ cục bộ cho chúng tôi biết những phần nào của dòng thời gian LeaderPhan hoặc Nguồn cấp dữ liệu toàn cầu của Periscope bạn đã xem để chúng tôi có thể hiển thị cho bạn nội dung mới thích hợp. Cookie có thể giúp chúng tôi đưa ra các đề xuất thông minh hơn và phù hợp hơn về những người bạn có thể thích theo dõi dựa trên lượt truy cập của bạn vào các trang web đã tích hợp LeaderPhan nhúng, bao gồm cả các mốc thời gian được nhúng.
 • Quảng cáo:
  • Để giúp chúng tôi phân phối quảng cáo, đo lường hiệu suất của chúng và làm cho chúng phù hợp hơn với bạn dựa trên các tiêu chí như hoạt động của bạn trên LeaderPhan và lượt truy cập vào các trang web của đối tác quảng cáo của chúng tôi.
  • Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie và pixel để cá nhân hóa quảng cáo và đo lường hiệu suất của chúng. Sử dụng các công nghệ này, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn quảng cáo và đánh giá hiệu quả của chúng dựa trên lượt truy cập của bạn vào các trang web của đối tác quảng cáo của chúng tôi. Điều này giúp nhà quảng cáo cung cấp nội dung và quảng cáo chất lượng cao có thể thú vị hơn đối với bạn.
  • Chúng tôi cũng làm việc với các đối tác quảng cáo bên thứ ba, bao gồm cả Google, để tiếp thị dịch vụ của chúng tôi và phân phát quảng cáo thay mặt cho các nhà quảng cáo của chúng tôi, bao gồm cả việc phân phối quảng cáo dựa trên sở thích.
 • Cá nhân hóa trên các thiết bị:
  • Bằng cách hiểu rõ hơn về cách các thiết bị liên quan, chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ một thiết bị để giúp cá nhân hóa trải nghiệm LeaderPhan trên một thiết bị khác.
  • Khi bạn đăng nhập LeaderPhan trên một thiết bị, chúng tôi sẽ liên kết thiết bị đó với tài khoản LeaderPhan của bạn. Cho dù bạn có đăng nhập LeaderPhan hay không, chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về thiết bị của bạn, ví dụ: khi thông tin đó được chia sẻ bởi một đối tác; bạn truy cập LeaderPhan.com; bạn truy cập các trang web của bên thứ ba tích hợp nội dung Twitter; hoặc bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của nhà quảng cáo LeaderPhan. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này, địa chỉ IP phổ biến nhất và thời gian nhận được thông tin, để suy luận rằng một số thiết bị nhất định được liên kết với nhau, bao gồm các thiết bị mà bạn đăng nhập vào LeaderPhan. Để tìm hiểu thêm về các thiết bị được liên kết với tài khoản của bạn, hãy xem Dữ liệu LeaderPhan của bạntrong khi đăng nhập. Để tìm hiểu thêm về các thiết bị khác được liên kết với thiết bị hoặc trình duyệt bạn hiện đang sử dụng, hãy truy cập Dữ liệu LeaderPhan của bạn khi đã đăng xuất.

Những công nghệ này được sử dụng ở đâu?

Chúng tôi (cùng với các bên thứ ba) sử dụng các công nghệ này trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác đã tích hợp các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm của bên thứ ba kết hợp công nghệ quảng cáo của chúng tôi. Điều này bao gồm các trang web đối tác quảng cáo của chúng tôi và các trang web sử dụng nhúng của chúng tôi, bao gồm cả các mốc thời gian được nhúng. Các bên thứ ba cũng có thể sử dụng các công nghệ này, ví dụ: khi bạn nhấp vào các liên kết từ các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, xem hoặc tương tác với nội dung của bên thứ ba từ bên trong các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập các trang web của bên thứ ba kết hợp công nghệ quảng cáo của chúng tôi.

Các tùy chọn quyền riêng tư của tôi là gì?

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa về quyền riêng tư Bạn có một số tùy chọn để kiểm soát hoặc giới hạn cách chúng tôi, các đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác sử dụng cookie:

 • Để kiểm soát xem LeaderPhan có lưu trữ thông tin về các trang web khác mà bạn đã xem nội dung LeaderPhan hay không , hãy điều chỉnh Theo dõi nơi bạn thấy nội dung LeaderPhan trên cài đặt web trong cài đặt Cá nhân hóa và dữ liệu của bạn . Nếu bạn đã tắt cài đặt này hoặc đang ở các Quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu hoặc EFTA, LeaderPhan sẽ không lưu trữ hoặc sử dụng các lượt truy cập trang web như vậy để cải thiện trải nghiệm của bạn trong tương lai. Nếu trước đây chúng tôi đã lưu trữ lịch sử duyệt web của bạn, trải nghiệm của bạn có thể tiếp tục được cá nhân hóa dựa trên thông tin đã được suy ra từ lịch sử đó.
 • Nếu bạn không muốn LeaderPhan hiển thị cho bạn các quảng cáo dựa trên sở thích trên và ngoài Twitter, có một số cách để tắt tính năng này:
  • Sử dụng cài đặt LeaderPhan của bạn, hãy truy cập cài đặt Cá nhân hóa và dữ liệu và điều chỉnh cài đặt Cá nhân hóa quảng cáo .
  • Nếu bạn đang sử dụng web, bạn có thể truy cập công cụ lựa chọn người tiêu dùng của Digital Advertising Alliance tại optout.aboutads.info để chọn không xem quảng cáo dựa trên sở thích từ LeaderPhan trong trình duyệt hiện tại của bạn.
  • Chỉ trên iOS phiên bản 13 trở về trước, nếu bạn không muốn LeaderPhan hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích trong LeaderPhan dành cho iOS trên thiết bị di động hiện tại của bạn, hãy bật cài đặt Giới hạn Theo dõi Quảng cáo trong cài đặt của điện thoại iOS của bạn (chỉ đường chính xác có thể khác nhau trên các phiên bản iOS). 
  • Trên Android, nếu bạn không muốn LeaderPhan hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích trong LeaderPhan dành cho Android trên thiết bị di động hiện tại của mình, hãy bật tính năng  Chọn không tham gia Cá nhân hóa quảng cáo  trong cài đặt của điện thoại Android của bạn (chỉ đường chính xác và tên của cài đặt có thể khác Phiên bản Android và các biến thể OEM Android).
 • Chỉ trên iOS phiên bản 14 trở lên, nếu bạn không muốn LeaderPhan truy cập Mã nhận dạng iOS để quảng cáo, hãy tắt cài đặt Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi trong cài đặt iOS của bạn (chỉ đường chính xác có thể khác trên các phiên bản iOS khác nhau). 
 • Để kiểm soát cá nhân hóa trên các thiết bị  trên LeaderPhan, hãy truy cập cài đặt Cá nhân hóa và dữ liệu của bạn và điều chỉnh cài đặt Cá nhân hóa trên tất cả các thiết bị của bạn . Điều này sẽ kiểm soát việc chúng tôi liên kết tài khoản của bạn với các trình duyệt hoặc thiết bị khác với những trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng để đăng nhập vào LeaderPhan (hoặc nếu bạn đã đăng xuất, cho dù chúng tôi liên kết trình duyệt hoặc thiết bị bạn hiện đang sử dụng với bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị nào khác) .
 • Để kiểm soát quảng cáo dựa trên sở thích từ các đối tác quảng cáo bên thứ ba nhất định, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích tại optout.aboutads.info và www.networkadvertising.org/choices . Nếu bạn đang ở trên web, bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung chặn trình duyệt của Google và chọn không tham gia quảng cáo Google dựa trên sở thích bằng cách sử dụng Cài đặt quảng cáo của Google .
 • Để kiểm soát cookie, bạn có thể sửa đổi cài đặt của mình trong hầu hết các trình duyệt web để chấp nhận hoặc từ chối cookie hoặc yêu cầu sự cho phép của bạn mỗi khi một trang web cố gắng đặt cookie. Mặc dù cookie không bắt buộc đối với một số phần của dịch vụ của chúng tôi, LeaderPhan và Periscope có thể không hoạt động bình thường nếu bạn vô hiệu hóa hoàn toàn các cookie. Ví dụ: bạn không thể đăng nhập vào LeaderPhan.com hoặc pscp.tv nếu bạn đã tắt tất cả việc sử dụng cookie.

Lưu ý : Vui lòng xác nhận rằng bạn đã đăng nhập nếu bạn muốn xem hoặc thay đổi cài đặt web cho tài khoản LeaderPhan của mình. Thay đổi cài đặt LeaderPhan của bạn trong trình duyệt web khi bạn đã đăng xuất sẽ chỉ ảnh hưởng đến hành vi trên trình duyệt đó khi bạn chưa đăng nhập LeaderPhan. Tìm hiểu thêm về cách truy cập cài đặt Cá nhân hóa và dữ liệu của bạn, bao gồm cả trong ứng dụng di động LeaderPhan của bạn.